Thông báo các lớp học KTAT tập trung đợt 1 năm 2014  |   Thông báo các lớp học KTAT tập trung đợt 3 năm 2013  |   Thông báo các lớp học KTAT lao động đợt 2 năm 2013  |   Thông báo mở lớp huấn luyện AT-VSLĐ đợt 1 năm 2013  |   Mở rộng, phát triển quan hệ doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương  |   thông báo thay đổi nhân sự  |   THÔNG BÁO MỞ LỚP AN TOÀN VẬN HÀNH NỒI HƠI  |   Thông báo thay Giám đốc mới  |   Lễ nhận huân chương lao động  |  
 
Trang chủ
Giới thiệu
Kiểm định
Kiểm đo
Huấn luyện
Tư vấn giám sát
Thông tin tư liệu
Thư viện ảnh
Đối tác
Liên hệ
Thông tin tư liệu
DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN
CÁC QUI ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN AN TOÀN
Hỗ trợ trực tuyến
 
Tiện ích
Liên kết website
Thiết Kế website chuyên nghiệp
Thiết bị đo lường
Huấn luyện
Huấn Luyện
Trung tâm có lực lượng giảng viên giàu kinh nghiệm, phương pháp truyền đạt khoa học, dễ hiểu, luôn cải tiến phương pháp giảng dạy, sử dụng giáo trình điện tử, sử dụng các hình ảnh tư liệu minh họa mang tính thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền.
 

Giúp người nghe nhận thức rõ nguy cơ tai nạn lao động và phương pháp phòng tránh.

Công tác huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động là công tác bắt buộc đối với các doanh nghiệp.

 • Cán bộ quản lý.
 •  Người lao động: Những người làm công tác vận hành các loại thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như: Nồi hơi, thiết bị áp lực, hệ thống lạnh, thiết bị nâng, thiết bị điện, hàn điện – hàn hơi và các loại ngành nghề khác.

Hình thức tổ chức:

Lớp học tổ chức theo yêu cầu của đơn vị:Đối với các lớp học theo yêu cầu được tổ chức tại doanh nghiệp, Trung tâm sẽ thiết kế chương trình học riêng, phù hợp vơi đặc điểm ngành nghề của đơn vị, nhằm đảm bảo công tác huấn luyện an toàn – bảo hộ lao động đạt được hiệu quả thiết thực.


Lớp học tổ chức tập trung tại Trung tâm:


Trung tâm thường xuyên mở các lớp tập huấn nghiệp vụ KTAT – BHLĐ tại Trung tâm cho các ngành nghề như:

 1. Kỹ thuật an toàn trong ngành xây dựng.
 2. Kỹ thuật an toàn trong ngành viễn thông.
 3. Kỹ thuật an toàn hóa chất.
 4. Kỹ thuật an toàn vận hành nồi hơi.
 5. Kỹ thuật an toàn điện.
 6. Kỹ thuật an toàn vận hành thiết bị áp lực.
 7. Kỹ thuật an toàn vận hành thiết bị nâng.
 8. Kỹ thuật an toàn hàn điện - hàn hơi.
 9. Kỹ thuật an toàn vận hành, sử dụng gas (LPG).
 10. Kỹ thuật an toàn sơ cấp cứu.
 11. Kỹ thuật an toàn vận hành hệ thống lạnh.
 12. Kỹ thuật an toàn trong không gian kín.
 13. Kỹ thuật an toàn trong công tác nổ mìn, phá đá.
 14. Cải thiện điều kiện làm việc trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ (WISE).
 15. Phương pháp đánh giá rủi ro.
 16. Kỹ thuật quản trị an toàn.
 17. Kỹ thuật an toàn cho một số ngành làm việc trong các ngành vận tải sông biển như: Hoa tiêu, cảng …

 Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại sau: 08 38402 699 – 08 35 140 223 – 08 38 996 164 – 08 38 409 504.

 
Thông báo các lớp học KTAT tập trung đợt 1 năm 2014  ( 15/04/2014 )
Một số hình ảnh về các lớp huấn luyện các lớp an toàn vệ sinh lao động theo chương trình mục tiêu quốc gia  ( 15/04/2014 )
Một số hình ảnh về các lớp huấn luyện các lớp an toàn vệ sinh lao động theo chương trình mục tiêu quốc gia  ( 07/11/2013 )
Một số hình ảnh về các lớp huấn luyện các lớp an toàn vệ sinh lao động theo chương trình mục tiêu quốc gia  ( 15/04/2014 )
Thông báo các lớp học KTAT tập trung đợt 3 năm 2013  ( 15/04/2014 )
thông báo các lớp học KTAT lao động đợt 2 năm 2013  ( 15/04/2014 )
Đón nhận huân chương lao động hạng hai  ( 15/04/2014 )
Thông báo mở lớp huấn luyện AT-VSLĐ đợt 1 năm 2013  ( 15/04/2014 )
Một số hình ảnh về công tác huấn luyện của Trung tâm  ( 17/12/2012 )
Một số hình ảnh về công tác huấn luyện của Trung tâm  ( 15/12/2012 )
Thông báo các lớp học KTAT đợt 3 năm 2012  ( 15/04/2014 )
Thông báo mở lớp huấn luyện ATLĐ cho CB quản lý doanh nghiệp tại Bình Dương  ( 29/09/2012 )
thông báo các lớp học KTAT đợt 2 năm 2012  ( 31/07/2012 )
Thông báo các lớp học KTAT vận hành nồi hơi đợt 1.2012  ( 20/03/2012 )
 ( 03/02/2012 )
Những hình ảnh huấn luyện năm 2011  ( 13/07/2011 )
 ( 02/05/2011 )
Một số hình ảnh về công tác huấn luyện tại Trung tâm  ( 25/04/2013 )
Một số hình ảnh về công tác huấn luyện tại Trung tâm  ( 25/04/2013 )
Dạy nghề  ( 11/03/2010 )
Online: 1
Visited: 417244
Trang chủ Giới thiệu Kiểm định Kiểm đo Huấn luyện Tư vấn giám sát Thông tin tư liệu Đối tác Liên hệ

Copyright (c) 2009 TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG TP.HCM                                                                                                          

Designed by Vietstyle