Chứng nhận

Chứng nhận

Chứng nhận

Chứng nhận

Chứng nhận

 

Trung tâm kiểm định và huấn luyện kĩ thuật an toàn lao động TP.HCM được công nhận đạt chứng chỉ ISO 9001 : 2008

             Ngày 23/11/2012 Trung tâm kiểm định và huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động TP.HCM đã được công nhận đạt chứng chỉ ISO 9001:2008 cho phạm vi: " Kiểm định an toàn đối với các loại máy móc, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động."

               Đây là sự công nhận về năng lực của Trung tâm kiểm định và Huấn luyện kĩ thuật an toàn lao động TP.HCM trong lĩnh vực kiểm định. Trung tâm có đội ngũ kiểm định viên có trình độ chuyên môn kĩ thuật tốt, ban lãnh đạo Trung tâm luôn quan tâm tạo điều kiện tốt cho cán bộ nhân viên làm  việc được hiệu quả nâng cao chất  lượng kiểm định.