Kiểm Định An Toàn

Kiểm Định An Toàn

Kiểm Định An Toàn

Kiểm Định An Toàn

Kiểm Định An Toàn

QUI TRÌNH KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

Theo quy định pháp luật các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BLĐTBXH, ngày 14/11/2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phải được kiểm định kỹ thuật an toàn trước khi đưa vào sử dụng.

Trung tâm kiểm định và huấn luyện kỹ thuật an toàn thành phố Hồ Chí Minh  là cơ quan nhà nước được chỉ định thực hiện việc kiểm định đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Trung tâm có đầy đủ lực lượng cán bộ kỹ thuật với các chuyên ngành phù hợp, chuyên sâu cho từng loại đối tượng thiết bị, có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm định đồng thời có đủ trang thiết bị đo kiểm tiên tiến, hiện đại có thể đáp ứng tốt yêu cầu kiểm định tại các đơn vị.

Để hiểu rõ hơn kiểm định các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, xin tham khảo:

 1. Thông tư Thông tư số 32/2011/TT-BLĐTBXH, ngày 14/11/2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phải được kiểm định kỹ thuật an toàn trước khi đưa vào sử dụng. 
 2. Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
 3. Các quy trình kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 

  Nồi hơi và nồi đun nước nóng.

       +.Bình áp lực. 
       +.
  Hệ thống lạnh. 
       +.
  Đường ống dẫn hơi, nước nóng. 
       +.
  Chai chứa khí. 
       +.
  Hệ thống điều chế và nạp khí. 
       +.
  Thiết bị nâng-Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn. 
       +
  Thang máy-Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn. 
       +
  Thang cuốn-Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn.