Một số hình ảnh về công tác huấn luyện của Trung tâm

Một số hình ảnh về công tác huấn luyện của Trung tâm

Một số hình ảnh về công tác huấn luyện của Trung tâm

Một số hình ảnh về công tác huấn luyện của Trung tâm

Một số hình ảnh về công tác huấn luyện của Trung tâm

Huấn luyện
Một số hình ảnh về công tác huấn luyện của Trung tâm

 

 Giám đốc Trung tâm trao quà cho học viên suất sắc lớp Bảo hộ lao động tổ chức tại Trung tâm tháng 12 / 2012