Một số hình ảnh về công tác huấn luyện tại Trung tâm

Một số hình ảnh về công tác huấn luyện tại Trung tâm

Một số hình ảnh về công tác huấn luyện tại Trung tâm

Một số hình ảnh về công tác huấn luyện tại Trung tâm

Một số hình ảnh về công tác huấn luyện tại Trung tâm

Một số hình ảnh về công tác huấn luyện tại Trung tâm

 

Phó giám đốc Trung tâm tổng kết lớp học và trao quà tặng học viên xuất sắc lớp nghiệp vụ KTAT Điện ngày 18/ 04 / 2013