Tư Vấn Giám Sát Thiết Bị Áp Lực

Tư Vấn Giám Sát Thiết Bị Áp Lực

Tư Vấn Giám Sát Thiết Bị Áp Lực

Tư Vấn Giám Sát Thiết Bị Áp Lực

Tư Vấn Giám Sát Thiết Bị Áp Lực

TƯ VẤN GIÁM SÁT THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ ÁP LỰC
Giám sát thiết kế:

Trung Tâm Kiểm định và Huấn luyện Kỹ thuật An toàn Lao động Tp. Hồ Chí Minh là một trong những đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn giám sát và thẩm định thiết kế.

Trong các công trình lớn với các nhà thầu nước ngoài, Trung tâm đã đóng vai trò đáng kể trong việc nâng cao chất lượng công trình và được các nhà đầu tư đánh giá cao.

 Giám sát chế tạo:
 Một trong những hoạt động hữu hiệu nhất của Trung tâm Kiểm định và Huấn luyện kỹ thuật an toàn Lao động Tp. Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ cho công tác kiểm định là giám sát quá trình chế tạo các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Việc theo dõi quá trình chế tạo là biện pháp hiệu quả nhất để đãm bảo chất lượng thiết bị.

 Thông thường, chúng tôi sẽ thay mặt bên mua thiết bị giám sát quá trình chế tạo. Tuy nhiên, nhiều đơn vị chế tạo cũng yêu cầu chúng tôi giám sát quá trình sản xuất của họ để nâng cao tính khách quan trong khâu kiểm tra chất lượng và tạo niềm tin với khách hàng.

 Tóm lại, quá trình giám sát chế tạo sẽ giúp người mua yên tâm hơn, nhà chế tạo có cơ hội nâng cao chất lượng sản phẩm và cuối cùng là công tác kiểm tra an toàn và bảo trì, sửa chữa thiết bị sau này sẽ thuận lợi hơn vì cả quá trình chế tạo thiết bị đã được ghi nhận đầy đủ.

 Kiểm tra quy trình hàn:

 Theo các tiêu chuẩn về bình áp lực của Việt Nam và những tiêu chuẩn quốc tế, nhà chế tạo phải xây dựng qui trình hàn và kiểm tra qui trình này.

Việc kiểm tra qui trình hàn bao gồm xác định kim loại hàn, chọn que hàn, chọn phương pháp hàn, chọn dòng điện hàn, chọn vị trí hàn, chọn phương pháp xử lý nhiệt, việc hàn thử và kiểm tra mối hàn thử đó bằng các phương pháp không phá hủy và thử cơ tính. Khi áp dụng những công nghệ hàn phức tạp việc xây dựng và kiểm tra qui trình hàn là 1 bước khó khăn, mất nhiều thời gian và tốn kém.

 Sau khi có qui trình hàn, đối với những dự án lớn hoặc sản xuất hàng loạt, người ta còn cần phải kiểm tra tay nghề thợ hàn trên qui trình này, tức là kiểm tra xem những thợ hàn của mình có thực hiện thành công qui trình hàn đã đề ra không (trong khi việc kiểm tra qui trình chỉ nhằm kiểm tra tính phù hợp về công nghệ và kỹ thuật).

 Lợi ích của những công việc này là giảm thiểu những mối hàn không đạt yêu cầu trong quá trình sản xuất từ đó tiết kiệm thời gian, chi phí sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

 Trung tâm Kiểm định và Huấn luyện kỹ thuật an toàn Lao động Tp. Hồ Chí Minh với bề dầy kinh nghiệm nhiều năm kiểm tra và đánh giá các qui trình hàn khác nhau có khả năng tư vấn cho quí vị xây dựng qui trình hàn phù hợp với thiết bị của mình một cách nhanh chóng và ít tốn kém nhất.