Tin tức

Tin tức

Tin tức

Tin tức

Tin tức

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định

Trung tâm Kiểm định và Huấn luyện Kỹ thuật An toàn Lao động TP.HCM đã được cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trong giai đoạn từ 24/06/2016 đến 24/06/2019

Lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhì

Ngày 24/06/2013 Trung tâm kiểm định và huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động TP. HCM vinh dự tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhì do Chủ tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ký quyết định trao tặng
« 1 2 3 »