Hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng

Hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng

Hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng

Hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng

Hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng

       Ngày 17/10/2017, tại Hội trường Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP.HCM đã diễn ra Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động TP.HCM và cấp phó của một số đơn vị khác thuộc Sở. Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ.